قطعی و اختلالات
   چاپ
چهارشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۳ / شماره : 125 / تعداد نمایش : 59
  • اطلاعیه شماره ۱ مخابرات منطقه هرمزگان

به اطلاع مشترکین محترم تلفن ثابت چهار راه جهانبار به سمت بلوار فرزانگان می رساند

بعلت عملیات کابل برگردان و تعویض کافو از روز پنجشنبه مورخ ۱۲/۵/۹۶ لغایت ۱۴/۵/۹۶

تلفنهای ساکنین مناطق مذکور قطع یا دچار اختلالاتی خواهد شد . ضمنا بخش ارتباطات مردمی شرکت

مخابرات با شماره تلفنهای ۳۳۶۱۰۰۱۲-۱۴ و شماره چهار رقمی ۲۰۲۱ آماده پاسخگویی به

شهروندان گرامی می باشد.

 

  • اطلاعیه شماره ۲

به اطلاع مشترکین تلفن ثابت محله ششصد دستگاه و محدوده پشت درمانگاه شهید کاتبی

می رساند بعلت عملیات کابل برگردان از تاریخ پنجشنبه مورخ ۱۹/۵/۹۶ از ساعت ۱۹

به مدت ۷۲ ساعت تلفنهای ساکنین مناطق مذکور قطع یا دچار اختلالاتی خواهد شد .

ضمنا بخش ارتباطات مردمی شرکت مخابرات با شماره تلفنهای ۳۳۶۱۰۰۱۲-۱۴ و

شماره چهار رقمی ۲۰۲۱ آماده پاسخگویی به شهروندان گرامی می باشد.

 

  • اطلاعیه شماره ۳

بدینوسیله به اطلاع مشترکین تلفن ثابت ، دیتا و روستایی جزیره هرمز می رساند

بعلت جابجائی رادیوئی در سالن زیر ساخت مرکز امام علی (ع) روزچهارشنبه مورخ

ازساعت ۱۵ الی ۱۸تلفنهای ساکنین مناطق مذکور قطع یا دچار اختلالاتی خواهد شد .

ضمنا ًبخش ارتباطات مردمی شرکت مخابرات با شماره تلفنهای ۳۳۶۱۰۰۱۲-۱۴ و

شماره چهار رقمی ۲۰۲۱ آماده پاسخگویی به شهروندان گرامی می باشد.

 

  • اطلاعیه شماره ۴

بدینوسیله به اطلاع مشترکین محترم تلفن همراه و دیتای شهرستان بستک و بندر لنگه

و توابع آن می رساند بعلت بهینه سازی مسیر انتقال از امشب ساعت ۰۰/۲۴ لغایت ۰۰/۶ بامداد

مورخ ۳۰/۵/۹۶ به مدت ۵ شب تا تاریخ ۴/۶/۹۶ ساعت تلفنهای ساکنین

مناطق مذکور قطع یا دچار اختلالاتی خواهد شد . ضمنا بخش ارتباطات مردمی شرکت مخابرات

با شماره تلفنهای ۳۳۶۱۰۰۱۲-۱۴ و شماره چهار رقمی ۲۰۲۱ آماده پاسخگویی

به شهروندان گرامی می باشد.

 

  • اطلاعیه شماره ۵

بدینوسیله به اطلاع مشترکین محترم تلفن ثابت مرکز امام خمینی ، محله ششصد دستگاه محدوده

پشت درمانگاه شهید کاتبی می رساند بعلت عملیات کابل برگردان و تعویض کافو از

ساعت ۱۷ روز چهارشنبه مورخ ۱/۶/ ۹۶ به مدت ۷۲ ساعت تلفنهای ساکنین مناطق

مذکور قطع یا دچار اختلالاتی خواهد شد . ضمنا ًبخش ارتباطات مردمی شرکت مخابرات با

شماره تلفنهای ۳۳۶۱۰۰۱۲-۱۴ و شماره چهار رقمی ۲۰۲۱ آماده پاسخگویی به شهروندان گرامی می باشد.


منفیمثبت (بدون امتیاز)